„Poeta – nie literat

Poeta to ten, który jest. Literat – ten, który zgodził się na bywanie. „

W zimowe piątkowe popołudnie w sali kameralnej MCK po raz kolejny spotkała się Lipnowska Grupa Literacka. Po omówieniu spraw bieżących, oraz prezentacji przybyłego Gościa, literaci przystąpili do twórczego dialogu. Rozmowy dotyczyły pisania, natchnienia… i poetów.

Podczas spotkania literaci czytali swoje wiersze.