Poezja-terapeutka

Kolejne spotkanie literatów skupionych wokół Lipnowskiej Grupy Literackiej odbyło się dziesiątego kwietnia. Szczere gratulacje otrzymał Darek Chrobak, który został laureatem prestiżowej nagrody „Złotej Karety 2014”, przyznawanej przez dziennik „Nowości”. Darek, jako społecznik wraz z innymi społecznikami kultywuje dawne zwyczaje kolędnicze, a także stara się uratować zabytkową XVIII-wieczną zabytkową chatę we Włęczu nad Wisłą. Podczas spotkania mieliśmy również okazję zapoznać się z najnowszą publikacją Darka Chrobaka, jaką jest pięknie wydana „Monografia szkolnictwa w Czernikowie i okolicy”. Był czas na prezentację najnowszych wierszy twórców regionalnych.

Maria Rykowska

Moja poezja
Kocham, że jesteś poezjo,
że mogę z Tobą pogadać.
To Ty znasz moje sekrety,
co kryje się za rozsądku fasadą.
Słuchasz mojego serca spowiedzi
i umiesz je w słowo ułożyć.
Bez Ciebie już nie umiem żyć.
Będę Cię mnożyć,
mnożyć,
mnożyć.
Wiersze.
Mej duszy kwiaty.
Czasem łzy.
Niepokoje.
Czasem uśmiechem prostych chwil.
Muzyką
na życie moje.

Sławomir Ciesielski

Bursowe miasteczko

Lipno, ojczyzno moja
jakieś kwiatki na bulwarze
hotel warszawski w ruinie
na nieistniejącej ulicy aleksandryjskiej

Lipno, ojczyzno moja
mount Sant Antonio
mieni się lastrykiem
w oddali dwie wieże
polskiego i niemieckiego

Lipno, ojczyzno moja
Narutowicza zieleń kwitnie
sejmikiem kultura
Negri dziesiątką do Hollywood

Lipno, ojczyzno moja
francuskiego Traugutt nas uczył
i ruszył się Bruno
i nie rozdziobią nas kruki
ni nic