Program „Globalnie w bibliotekach”

Lipnowska biblioteka znalazła się w gronie placówek uczestniczących w programie „Globalnie w bibliotekach” realizowanym przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Teraz przed bibliotekarzami ważne i ciekawe zadanie – realizacja warsztatu dla dzieci opartego na scenariuszu zajęć.


Program „Globalnie w bibliotekach” ma na celu zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusję i refleksję nad obrazem pomocy humanitarnej. Biblioteka otrzymała również dodatkowe materiały, które pomogą zrealizować zajęcia dla dzieci.