Promocja Almanachu Poezji

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie i Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą zapraszają na promocję „Almanachu poezji Dobrej Ziemi wraz z przypisami prozy dobrzyńskiej”. Publikację zebrał, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył prof. zwyczajny dr hab. nauk humanistycznych Mirosław Krajewski. Celem spotkania jest umocnienie więzi z regionem, promowanie dorobku poetyckiego poetów związanych z Lipnowską Grupą Literacką oraz zamknięcia obchodów 25-lecia LGL.

Partnerzy: Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie, Lipnowska Grupa Literacka. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia o godz. 17.00, w Sali Kameralnej MCK w Lipnie. Podczas spotkania możliwość zakupu książki z pamiątkowymi autografami twórców. Serdecznie zapraszamy!
W programie:

  1. Słowo wstępne do publikacji – prof. zwyczajny dr hab. nauk humanistycznych Mirosław Krajewski.
  2. Prezentacje autorskie wierszy w wykonaniu poetów Lipnowskiej Grupy Literackiej.
  3. Program artystyczny o treści regionalnej w wykonaniu wokalistów MCK w Lipnie.
  4. Dyskusja przy kawie.