Realizacja Programu Biblioteki Narodowej

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2016” w lipnowskiej bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie zakończyła trwający od czerwca do listopada zakup nowości wydawniczych w 2016 roku. Coroczna dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliła placówkom bibliotecznym na terenie miasta Lipna wzbogacić się o nowe książki. W ramach przyznanych środków zakupiono 331 wol. na łączną kwotę 7568 zł. Księgozbiory bibliotek powiększyły nowości z literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictwa popularnonaukowe.


Wszystkie zakupione książki zostały opatrzone pieczątką „Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Czytelnicy, więc będą mogli zidentyfikować nowości wydawnicze, które zostały zakupione z Programu.
Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych