Relacja – „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, Zobacz, Działaj” z dnia 22.10.2014 r. pt. „Biblioteka z dobrym klimatem”

     22 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie odbyła się wizyta studyjna w ramach programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, Zobacz, Działaj”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Hasło lipnowskiego spotkania to: „Biblioteka z dobrym klimatem”. Celem niecodziennej wizyty było upowszechnianie dobrych pomysłów i praktyk lipnowskiej biblioteki, na rzecz zwiększenia czytelnictwa i wsparcia dla aspiracji kulturowych, w tym literackich mieszkańców Lipna. Podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na rolę i moc lipnowskiej biblioteki, na motywację i inspirację do działania w społeczności lokalnej.

     W ramach wizyty dyskutowane było partnerstwo z lokalnymi organizacjami i instytucjami. Program wizyty obejmował spotkanie bibliotekarzy z przedstawicielami władz samorządowych i partnerami biblioteki, prezentację multimedialną, wystawę, spacer po Lipnie oraz warsztaty literackie. Podczas wizyty poeci z Lipnowskiej Grupy Literackiej zaprezentowali swoje poetyckie talenty. Niecodziennie można było posłuchać muzyki płynącej na żywo z akordeonu, co spotkało się z wielkim entuzjazmem uczestników.
Na wizytę studyjną do Lipna przybyło 16 przedstawicieli bibliotek z powiatu aleksandrowskiego, radziejowskiego, rypińskiego i Gminy Lipno. Byli to bibliotekarze, którzy szczególnie interesują się promocją lokalnych twórców, młodych talentów poetyckich i ich twórczości oraz tworzeniem partnerstw. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego: Burmistrz Miasta Lipna – Dorota Łańcucka oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Samorządu – Teresa Paprota. W gronie gości znaleźli się partnerzy biblioteki, liczne grono sympatyków oraz bibliotekarze emeryci. Ogółem w wizycie studyjnej wzięło udział 50 osób.

Wizyta studyjna w lipnowskiej bibliotece przyniosła mnóstwo inspiracji i refleksji. Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Na pewno na długo pozostanie w pamięci miłym wspomnieniem. Serdecznie dziękujemy za wiele ciepłych słów skierowanych pod naszym adresem, za docenienie pracy bibliotekarzy w Lipnie. Wierzymy, że wizyta ta to kolejny ważny krok w naszym rozwoju osobistym i nowy krok w działalności biblioteki.