„Serca Bicie”

6 października w czytelni spotkała się Lipnowska Grupa Literacka.
Przy słodkim poczęstunku Czesława Krystyna Chojnicka zaprezentowała najnowszy tomik poezji pt.. Tomik podzielony jest na sześć części o wymownych tytułach: Idę, Priorytety, Ojczyzna, Człowiek i Przyroda, Tęsknoty duszy, Nieunikniona godzina.

Również z debiutanckim tomikiem pt. „Mała Ojczyzna” przybył na spotkanie Zbigniew Żuchowski. Z ust autora usłyszeliśmy wiersze o matce, żonie, przemijaniu…
Podczas wieczoru były chwile wzruszenia oraz radości. Niespodziewanie ujawnił się talent wokalny Darka Chrobaka, który zaśpiewał piosenkę o Wiśle autorstwa Michała Kokota.

Czesława Krystyna Chojnicka
A gdyby

A gdyby Ciebie
Boże
nie było
gdyby nie istniał
Stwórca Zbawiciel
Kochający
i Kochany
czy byłby Człowiek
Piękno przebogate
czy piekło chaosu
beznadziei
pustka
samotność
rany…