„Sieć na kulturę w podregionie włocławskim” – zakończenie projektu

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie zakończyła realizację projektu: „Sieć na kulturę w podregionie włocławskim”, w ramach którego otrzymaliśmy nieodpłatnie, na własność ,sprzęt komputerowy – 3 laptopy Acer oraz 3 tablety Lenovo o łącznej  wartości 10.974 zł.  Posłuży on do organizacji różnych zajęć i warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe wśród użytkowników biblioteki.

Warunkiem otrzymania sprzętu był udział w szkoleniu pracowników Gminnej Samorządowej Instytucji Kultury, a następnie zorganizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat w zakresie jednej z wybranych ścieżek tematycznych. Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie zrealizowała szkolenie z zakresu „Dziennikarstwo online”. W projekcie uczestniczyła 6-osobowa grupa dzieci i młodzieży z powiatu lipnowskiego.