Siedemdziesięciopięciolecie Biblioteki Publicznej w Lipnie

Dzieje biblioteki są w każdym kraju ściśle związane z ogólnymi procesami historycznymi. Dzieje biblioteki w Polsce- z ponad tysiącletnią historią Polski, są odbiciem zarówno czasów jej świetności, jak i pełnych dramatyzmu, a niekiedy tragicznych losów.

O powstaniu biblioteki w Lipnie zachowało się materiałów niewiele. Z nielicznych dokumentów historycznych wynika, że już w 1922 roku Lipno posiadało prywatną bibliotekę należącą do pana Edwarda Kukowskiego. Stan księgozbioru w jego bibliotece wynosił około 800 tomów.

Inne dokumenty dowodzą, że kilka lat później w Lipnie istniały takie biblioteki jak: Żydowska, przy Gimnazjum, przy Powiatowej Komendzie Policji oraz Parafialna Kościoła Rzymskokatolickiego. Stany księgozbiorów tych bibliotek oraz liczby czytelników nie są znane.

W wyniku ogłoszonego przez Krajową Radę Narodową Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami z dnia 17.04.1946r. , pierwszy w bibliotekarstwie polskim XX wieku akt prawny, określający zakres opieki państwa nad wszystkimi bibliotekami i zbiorami bibliotecznymi, na terenie Lipna powstaje Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie. Początkowy księgozbiór liczył około 900 tomów, co stanowiło 0,01 wolumena na 1 mieszkańca Lipna. W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie obchodzi 75-lecia powstania. Siedemdziesięciopięcioletnia działalność lipnowskiej Biblioteki ściśle związana jest uwarunkowaniami politycznymi, gospodarczymi i kulturalno- oświatowymi naszego kraju To one w dużej mierze decydują o losach tej placówki. Biblioteka w Lipnie była i długo jeszcze będzie dla lokalnej społeczności główną instytucją kultury oraz miejscem ciągłej edukacji.