Śmieci do kolorowych koszy!

W kolejny czwartek lipca odbyły się już trzecie zajęcia wakacyjne w Bibliotece. Uczestnicy zajęć wiedzą bardzo wiele o segregacji śmieci i recyklingu, ale więcej informacji uzyskali od pani Marty Nadolnej – pracownika Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie.


Z zainteresowaniem wysłuchali wzruszającego opowiadania o tym, że śmieci lubią przebywać w jednej „rodzinie”. Na zakończenie spotkania Pani Marta przekazała każdemu dziecku upominki, które posłużą jako wyprawka do szkoły. Wspólne śniadanie stało się wspaniałą ucztą przyjaźni. Podczas zajadania bułek i pizzy nawiązywały się szczere relacje oraz głębsze znajomości wśród dzieci spędzających wakacje między innymi w bibliotece.