Spotkanie integracyjne

27 listopada zaprosiliśmy do oddziały dla dzieci MBP w Lipnie uczniów kl. IIb SP w Skępem oraz kl. IIIc SP nr 2 w Lipnie na lekcję biblioteczną. Dzisiejsze spotkanie odbyło się pod hasłem: ” W bibliotece nie musi być cicho”.Podczas zajęć bibliotekarka zaprezentowała różne formy książki dostosowane do wieku dziecka oraz jego możliwości percepcyjnych i manualnych: książki dotykowe, obrazkowe i dźwiękowe.

Spotkanie wzbogacone było o zabawę rozwijającą koordynację ruchów, wspomagającą proces lateralizacji dziecka, stymulującą jego bystrość i pamięć. Prezentowane książki zachęciły dzieci oraz ich opiekunów do ćwiczeń językowych i logopedycznych. Tak ciekawie i dźwięcznie zrobiło się w bibliotece,że uczniowie zatracili poczucie czasu. Uhonorowaniem dzisiejszej lekcji było wręczenie najmłodszym czytelnikom dyplomów oraz drobnych upominków i słodkiego, co nieco.