Spotkanie z cyklu – Bezpieczny senior

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie zaprasza wszystkich zainteresowanych, a szczególnie osoby starsze na spotkanie pod nazwą ”Bezpieczny senior – zagrożenia dla osób starszych i samotnych”. Głównym celem spotkania będzie przekazanie seniorom wiedzy na temat istniejących zagrożeń opartych na celowych oszustwach, wyłudzeniach i przestępstwach.

Omówione zostaną metody działania przestępców oraz sposoby postępowania i reagowania w sytuacjach niebezpiecznych. Podczas spotkania zostaną poruszone niezwykle ważne tematy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, w domu, w środkach komunikacji oraz bezpieczeństwa majątkowego.

Debatę poprowadzą m.in. przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Robert Damski oraz funkcjonariusze służby prewencji i kryminalnej. W spotkaniu zapowiedział swój udział Komendant Powiatowy Policji w Lipnie insp. Dariusz Garbarczyk. Współorganizatorem spotkania jest Polski Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Lipnie. Zachęcamy do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu. Spotkanie stanowić będzie okazję do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń.

Spotkanie odbędzie się 18 marca 2015 r. o godz. 15.00 w Sali Kameralnej MCK
w Lipnie. Serdecznie zapraszamy!