Starych książek czar

W wypożyczalni dla dorosłych lipnowskiej biblioteki można obejrzeć rzadką kolekcję książek z przełomu XIX i XX wieku. Ich tematyka jest bardzo różnorodna (m.in. literatura piękna, krytyka literacka, wychowanie, historia).

Książki w 1924 roku ze swego prywatnego księgozbioru przekazał bibliotece, lipnowski adwokat Kazimierz Keller. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy w godzinach pracy biblioteki.

.