Szanowni Mieszkańcy!

W związku z likwidacją Filii Bibliotecznej Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie, zlokalizowanej w Lipnie, Os. Sikorskiego 15 i odbywającą się inwentaryzacją likwidacyjną majątek ruchomy pozostający dotychczas w dyspozycji Filii zostanie zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie w porozumieniu z organizatorem. Księgozbiór likwidowanej filii zostanie zinwentaryzowany i zagospodarowany przez MBP w Lipnie w porozumieniu z organizatorem.


Po dokonaniu selekcji część księgozbioru zostanie przeniesiona do Biblioteki Głównej i Filii Bibliotecznej Nr 2 w Szpitalu. Selekcją objęte zostaną wszystkie kategorie zbiorów. Książki – druki zbędne, które nie zostaną przekazane do biblioteki macierzystej, mogą być przekazane nieodpłatnie innym instytucjom i jednostkom organizacyjnym. Zapraszamy do współpracy szkoły z terenu miasta Lipna, stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe. Kontakt MBP w Lipnie tel.: 54/288 35 35, e-mail: biblioteka.lipno@wp.pl