Tydzień Bibliotek

W ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek” oddział dla dzieci lipnowskiej biblioteki odwiedzili uczniowie klas 0 ze SP nr 2 w Lipnie. Zerówkowicze dowiedzieli się, co to jest biblioteka. Głównym tematem lekcji były informacje związane z budową książki.


Dzieci poznały nazwy elementów tworzących książkę oraz ich rolę informacyjną i ochronną.

Po krótkim wykładzie, najmłodsi prezentowali zdobytą wiedzę odgadując zagadki, które były punktowane. Uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punków otrzymali nagrody, a wszyscy inni słodki upominek.