Tydzień Bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie po raz dwunasty włącza się w organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich „Tydzień Bibliotek”. Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2015 odbywa się w dniach 8-15 maja i przebiegać będzie pod hasłem: „Wybieram bibliotekę”.


Hasło Tygodnia Bibliotek daje możliwość zaprezentowania tych cech, które sprawiają, że biblioteka ze swoją ofertą jest w nauce, kulturze i edukacji nie tylko instytucją nieodzowną, ale także atrakcyjną. Postanowiliśmy w dniach 8 – 15 maja bić rekordy wypożyczania książek i przypominać o roli, jaką odgrywają biblioteki w życiu ludzi.