Uroczysta Gala podsumowująca działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2023 roku

8 listopada 2023 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego podczas uroczystej Gali zostali uhonorowani  laureaci konkursów i programów prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

Podsumowaniem Gali było także uhonorowanie pracodawców, którzy uczestniczyli w programach prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy i pozytywnie przeszli przez wszystkie etapy przewidziane w toku działań prewencyjno-kontrolnych.
Przyznano 21 dyplomów Państwowej Inspekcji Pracy uczestnikom programu „Zdobądź Dyplom PIP” Taki dyplom otrzymała również Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie. Wydarzenie uwieńczył występ artystyczny duetu skrzypcowego Queens of Violln.