Wakacyjne zajęcia w bibliotece

12 lipca w czytelni lipnowskiej biblioteki odbyły się wakacyjne zajęcia. Chęć uczestnictwa w letnich spotkaniach wyraziły nie tylko dzieci spędzające wakacje w bibliotece już od kilku lat, ale także nowe, które na pierwszych zajęciach wykazały się dużą aktywność.

W celu zachowania porządku, ładu, dobrej atmosfery, został spisany kontrakt. Do jego przestrzegania zobowiązali się wszyscy uczestnicy składając swój podpis pod tym aktem. Głównym punktem tego spotkania były warsztaty dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne przeprowadziła Pani Marta Zimecka, pracownik firmy DRWAL BHP i P.POŻ. Nic nie zastąpi pracy z fantomem i ćwiczenia z zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wiadomo, że najlepiej uczyć się praktycznie, a w przypadku najmłodszych najlepszą formą jest nauka poprzez zabawę. Nie zabrakło zajęć ruchowych i umysłowych dla najmłodszych mieszkańców Lipna.