Wędrujący bibliotekarz

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie zaprasza do współpracy szkoły i przedszkola w ramach usługi czytelniczej „Wędrujący bibliotekarz”. Wyjście z książką poza mury biblioteki i zaprezentowanie jej tak wdzięcznym odbiorcom, to jeszcze jeden skuteczny sposób na ukazanie korzyści płynących z czytania.


Celem takich spotkań jest: promocja biblioteki, zapoznanie z zawodem bibliotekarza oraz wyrobienie nawyku regularnego odwiedzania biblioteki. Na pewno nie zabraknie głośnego czytania bajek, zabaw ruchowych i konkursów czytelniczych. Placówki zainteresowane wszelkimi formami współpracy z biblioteką prosimy o kontakt. Tel 54/28835 35.