Wolontariat – lubię to!

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie podpisała porozumienie w zakresie działań wolontariatu z 7 uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie. Terenem działania wolontariatu jest: wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz czytelnia. W ramach wolontariatu uczestnicy zyskają doświadczenie w prowadzeniu biblioteki, nowe znajomości, wdzięczność i satysfakcję. Poznają też swoje mocne i słabe strony.

Wolontariusze mają zapewnioną opiekę koordynatora i szkolenie merytoryczne. Bibliotekarze zadbają o identyfikację wolontariuszy z naszą placówką. Świadczenie ma charakter bezpłatny, odbywać się będzie raz w tygodniu w wyznaczonych godzinach.