Wolontariusze w czytelni

7 lipca biblioteka w ramach wolontariatu gościła grupę uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie. Wolontariusze z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem pomagali w segregowaniu prasy gromadzonej w czytelni. Główne zadanie polegało na ułożeniu gazet według numerów i przygotowaniu poszczególnych tytułów do złożenia w magazynie. Dzisiejsze spotkanie było doskonałą okazją do rozmowy na temat czasopism ukazujących się na rynku prasowym oraz do omówienia ich wartości informacyjnych i wychowawczych.