Wolontariusze w czytelni

W ramach wolontariatu odbyło się kolejne spotkanie z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie. Obszarem działania dzisiejszego wolontariatu była czytelnia, gdzie w formie lekcji bibliotecznej młodzi społecznicy zdobyli wiadomości oraz nabyli umiejętności rozróżniania źródeł informacji i wykorzystania ich do pracy z czytelnikiem. Dzisiejsza praktyczna lekcja na pewno wzbogaciła wiedzę o pracy w bibliotece.