Wpisy zbiorów do inwentarza

Wolontariusze z Warsztatu Terapii Zajęciowej zapoznali się na dzisiejszym spotkaniu z kolejnym dokumentem bibliotecznym – z księgą inwentarzową. Po dokładnym omówieniu, przystąpili do wypełniania wzorów arkuszy księgi inwentarzowej. Na zakończenie zajęć Krzysztof Wiśniewski, który ma talent do pięknego opowiadania bajek, przeniósł nas do cudownego baśniowego świata.