Wrześniowe spotkanie literatów

Na pierwsze po wakacjach spotkanie Lipnowskiej Grupy Literackiej  przybyli regionalni poeci. Po omówieniu spraw bieżących literaci przystąpili do twórczego dialogu. Rozmowy dotyczyły pisania i natchnienia. Podczas spotkania literaci czytali swoje nowo powstałe  wiersze.