Wyjazd studyjny do Poznania

     W dniach 23-24 października bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie i Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach uczestniczyli w bezpłatnym wyjeździe studyjnym do Poznania, w ramach projektu „Biblioteka publiczna: kultura >dialog >współpraca” dofinansowanego przez Instytut Książki.

      Bibliotekarze odwiedzili biblioteki, które zmodernizowały i wyposażyły przestrzeń biblioteczną oraz realizują bogaty program dla społeczności lokalnej. Wyjazd studyjny, który zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu był się doskonałym polem wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, na temat sposobów pracy z czytelnikiem.