Wzruszył nas dogłębnie…

Kolejne spotkanie Lipnowskiej Grupy Literackiej odbyło się w pierwszy piątek marca. Dyskusję zdominowały rozmowy na temat wydania jubileuszowego tomiku na 30-lecie istnienia Grupy.


Nie zabrakło miejsca na prezentację wierszy, które powstały w ostatnim czasie. Jeden z zaprezentowanych utworów wzruszył dogłębnie, a dotyczył on odejścia najlepszego przyjaciela człowieka – psa…