XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Biblioteka włączy się w organizowany przez SBP „Tydzień Bibliotek”. Głównym celem programu jest promocja czytelnictwa i bibliotek – podkreślanie roli czytania w codziennym życiu, zainteresowanie społeczeństwa literaturą oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.

Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 8-15 maja i przebiegać będzie pod hasłem: „#biblioteka”. Za tym hasłem kryją się ludzie, zbiory, spotkania, wydarzenia, konkursy. #biblioteka jest mocno zakorzeniona w historii, a jednocześnie śmiało spogląda w przyszłość. Hasztag porządkuje i wyróżnia, a przede wszystkim podkreśla szczególne znaczenie biblioteki w systemach informacyjnych.
Z tej okazji lipnowska biblioteka przygotowała ciekawe propozycje dla wszystkich Czytelników W ramach „Tygodnia Bibliotek” odbędą się: wycieczki i lekcje biblioteczne, spotkanie z poezją Lipnowskiej Grupy Literackiej, spotkanie członków lipnowskiego koła SBP z okazji Dnia Bibliotekarza, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Ogłoszony zostanie „Tydzień bez kar”, czyli możliwość zwrotu przetrzymywanych zbiorów bez ponoszenia kar finansowych. Zwroty książek przyjmowane będą we wszystkich placówkach bibliotecznych. Zapraszamy!