XXI Międzynarodowa Antologia Stowarzyszenia Autorów Polskich

Serdecznie dziękujemy Marii Rykowskiej za ofiarowanie książki ZATRZYMANIA XXI Międzynarodowa Antologia Stowarzyszenia Autorów Polskich.

100 autorów z całego świata, wśród których znalazła się Maria Rykowska, zatrzymało się w różnych miejscach, sytuacjach, we wspomnieniach… . Z żalem, nostalgią, radością, ku przestrodze zamieściło na 300 stronach wiersz lub opowiadanie.

Redakcją książki zajęła się Wanda Dusia Stańczak. Okładka i ilustracje Renaty Cygan. Skład i redakcja techniczna Kazimierz Linda