Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

     Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – Priorytet 1. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek polskich. W 2014 roku otrzymamy dotację w wysokości 6226 zł. Zgodnie z założeniem projektu za kwotę 2076 zł zostaną zakupione książki dla dzieci i młodzieży.


Pozostała część dotacji przeznaczona zostanie na zakup literatury beletrystycznej dla dorosłych oraz książek naukowych i popularnonaukowych. Zakupione będą również książki do słuchania, czyli audiobooki, – czytane przez lektora lub większą liczbę artystów. Zgodnie z wytycznymi programu udział środków własnych, zagwarantowanych w budżecie biblioteki z dotacji organizatora lub innych źródeł na zakup nowości wydawniczych na 2014 r., nie może być mniejszy niż 25% całości zadania.