Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2015

W roku 2015 Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie uzyskała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości 7629 zł. Przyznana dotacja pozwoliła na zakup 351 woluminów. Książki wzbogaciły zasoby biblioteki, zgodnie z potrzebami czytelników, tak w Bibliotece Głównej, jak i jej filiach.


Dzięki zakupom nowości wydawniczych czytelnicy chętniej i częściej odwiedzają placówki biblioteczne na terenie naszego miasta, co wpływa znacząco na wzrost czytelnictwa. Jesteśmy wdzięczni Bibliotece Narodowej za ponoszenie kosztów związanych ze wzbogacaniem zasobów bibliotek publicznych.