Misja i Wizja

Misja

     Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie przyjazną i pulsującą życiem instytucją kultury, szanującą przeszłość i kreującą przyszłość.
Miejska Biblioteka Publiczna w służbie społeczeństwa, realizuje swą misję poprzez: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, edukacyjnej, dokumentacyjnej, kulturalnej, organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki, udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym, współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami celem prowadzenia wspólnych imprez czytelniczych. Misją biblioteki jest również promowanie kultury i tradycji regionu, które stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z Małą Ojczyzną.

 

Wizja

     Biblioteka bankiem informacji i realnym miejscem w społeczności lokalnej.
Wdrażanie wizji Biblioteki będzie gwarancją zadowolenia użytkowników z wysokiej, jakości świadczonych usług. Taka wizja biblioteki łączy się ze skutecznym dostosowaniem do potrzeb środowiskowych, jej atrakcyjnością i popularnością, uznaniem, prestiżem i akceptacją wśród użytkowników i organizatorów, gwarancją utrzymania na wysokim poziomie świadczonych usług, promowaniem świadomości dziedzictwa kulturowego regionu.