SPRAWOZDANIE OPISOWE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 maja 2021

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W LIPNIE ZA  2020 ROK

I Założenia ogólne

 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie jest główną publiczną biblioteką w Lipnie, działającą w formie samorządowej instytucji kultury, podlegającej wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, która chroni, pomnaża i popularyzuje dziedzictwo kulturowe Ziemi Dobrzyńskiej. Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Lipnie ul. Piłsudskiego 22, w której znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci. Poza siedzibą główną na terenie miasta funkcjonuje Filia biblioteczna z siedzibą Szpital ul. Nieszawska 6.

 

Misja Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie przyjazną i pulsującą życiem instytucją kultury, szanującą przeszłość i kreującą przyszłość.

 

Wizja Biblioteki

      Biblioteka bankiem informacji i realnym miejscem w społeczności lokalnej.

 

 

Kierunki rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie wyznaczają następujące cele strategiczne;

 • Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników.
 • Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności.
 • Działalność informacyjno-edukacyjna.
 • Działalność kulturalna.
 • Promocja biblioteki i czytelnictwa.
 • Zabezpieczenie finansowe i zapewnienie właściwej organizacji pracy i zarządzania

    Sieć placówek bibliotecznych na terenie Lipna tworzą:

 • Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 22;
 • Oddział dla Dzieci.
 • Wypożyczalnia dla dorosłych.
 • Filia z siedzibą Szpital ul. Nieszawska 6 .

 

Biblioteka Główna wraz z oddziałem dla dzieci, wypożyczalnią i czytelnią, mieszczą się w budynku Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. Zajmują aktualnie 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 280 m². Biblioteka ponosi 24,55 % kosztów utrzymania budynku ( ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz śmieci, ochrona mienia). Środki finansowe przekazujemy na podstawie refaktur wystawionych przez MCK w Lipnie.

 

Filia Biblioteczna z siedzibą Szpital  zajmuje pomieszczenia w budynku lipnowskiego szpitala o łącznej powierzchni 50 m². Filia nie ponosi kosztów utrzymania lokalu bibliotecznego za wyjątkiem wynagrodzenia bibliotekarza, zakupu nowości wydawniczych, prasy, środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych.

 

 

Podstawowe dane liczbowe - działalność merytoryczna

 

 • Liczba zarejestrowanych czytelników - 1029
 • Liczba udostępnień ogółem –24211

w tym: Liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz –22834

w tym: Liczba udostępnień księgozbioru na miejscu – 775

 • Liczba wypożyczonych czasopism na zewnątrz-335
 • Liczba udostępnień czasopism na miejscu- 598
 • Liczba odwiedzin ogółem – 7857
 • Liczba udzielonych informacji – 2256
 • Liczb czytelników korzystających z komputerów - 73
 • W 2020 roku zakupiono  książek 766  za łączną wartość 19431,50 zł
 • W 2020 roku zakupiono 8 kodów dostępu do platformy e-booków Legimi za kwotę 1160 zł., które będzie można wykorzystywać co miesiąc do listopada 2021r.
 • Komputeryzacja - 12 stanowisk komputerowych, 1 laptop, ekran projekcyjny, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 3 drukarki atramentowe, ksero, 4 aparaty fotograficzne.
 • Liczba pracowników – 8 ( w przeliczeniu na etaty – 7).

 

Dane liczbowe sporządzono na podstawie sprawozdań za 2020 roku
z poszczególnych komórek organizacyjnych.

 

Działalność informacyjna biblioteki obejmuje:

 • Doskonalenie i rozbudowę warsztatu informacyjnego zgodnie z potrzebami czytelników.
 • Tworzenie i opracowywanie Bibliografii Regionalnej.
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej MBP i portalu społecznościowym o działalności biblioteki szczególnie w czasie trwania pandemii, ofert edukacyjnych, informacyjnych, kulturalnych (wystawy, spotkania edukacyjne i literackie w systemie on-line)
 • Udzielanie informacji, wskazywanie różnych źródeł informacji: katalogi, kartoteki, zestawienia bibliograficzne, zasoby informacyjne online BN oraz bezpłatne e-booki na stronie BN

 

Do dyspozycji czytelników jest bogaty księgozbiór podręczny, regionalny, czasopisma i gazety lokalne i regionalne. W placówkach bibliotecznych na terenie Lipna znajdują się stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteka Główna wyposażona jest w sprzęt peryferyjny (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki) oraz aparaty fotograficzne. Biblioteki pracują w systemie bibliotecznym MAK +.  Każdy czytelnik może  skorzystać z usług świadczonych w ramach serwisu. MAK + to: zintegrowany system biblioteczny obsługujący prace biblioteczne, którego integralną częścią jest ogólnopolska wyszukiwarka książek w Bibliotekach, dostępna pod adresem www.szukamksiążki.pl.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie jest w gronie bibliotek oferujących swoim czytelnikom dostęp do szerokiej oferty e-booków na platformie Legimi. W ramach   Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiła 8 kodów dostępu do platformy e-booków Legimi za kwotę 1160 zł. Zadanie zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Działalność kulturalna

Obok działalności statutowej biblioteka prowadzi działalność kulturalną, mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane działania powstają we współpracy ze szkołami, przedszkolami, towarzystwami i organizacjami społecznymi. Kierowane są do dzieci, młodzieży, seniorów oraz ludzi „sprawnych inaczej”. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę i  czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, w ramach ogólnopolskiej kampanii Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom.

Formy upowszechniania czytelnictwa:

 

 • W ramach ferii zimowych biblioteka zorganizowała zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym. Ferie zimowe dla uczniów w województwie kujawsko-pomorskim trwały od 27 stycznia do 9 lutego. Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie przygotowała dla najmłodszych wiele atrakcji. Uczniowie wzięli udział w zabawach, konkursach oraz warsztatach plastycznych. Nie zabrakło gier, zabaw edukacyjnych oraz zajęć czytelniczych. Wspólne zabawy i prace w grupach pozwoliły dzieciom się zintegrować, zaś zabawy twórcze zaowocowały odkryciem wielu nowych talentów. Zajęcia odbywały się w każdy czwartek, w godz. 10.00 –13.00, z przerwą na śniadanie.
 • W 2020 roku kontynuujemy realizację projektu MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK w Oddziale dla dzieci Biblioteki Głównej. Każdy Mały Czytelnik w wieku przedszkolnym (roczniki 2014-2017) otrzyma Wyprawkę Czytelniczą.
 • Usługi czytelnicza „Wędrujący bibliotekarz” adresowana do szkół i przedszkoli. Celem takich spotkań jest: promocja biblioteki, zapoznanie z zawodem bibliotekarza oraz wyrobienie nawyku regularnego odwiedzania biblioteki. W ramach projektu edukacyjnego „Magiczna moc bajek” zostały przeprowadzone zajęcia biblioteczne pt: „Małe kłamstwo to duży problem-czy warto kłamać? ”. Oddział dla dzieci MBP w Lipnie odwiedziły dwie grupy przedszkolaków z Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1.
 • Światowy Dzień Kota - spotkanie integracyjne przygotowano dla  dwóch grup dzieci
  z Niepublicznego Przedszkola „Rodzinnego” w Lipnie.
 • Narodowe Czytanie 2020 -Balladyna Juliusza Słowackiego lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania. Wspólne czytanie utworu odbyło się w sobotę 5 września 2020 roku. Lipnowska biblioteka również włączy się w organizację tego wydarzenia. Bardzo zależało nam na tym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Dlatego też tegoroczne narodowe czytanie było zrealizowane według naszej  pomysłowości z wykorzystaniem tradycyjnych, ale przede wszystkim  nowoczesnych narzędzi komunikacji. Fragmenty utworu czytane były przez bibliotekarzy i animatorów kulturalnych on-line. Specjalnie dla mieszkańców, przygotowane zostało nagranie fragmentów „Balladyny”, które popłynęło z balkonu MCK w dniu Narodowego Czytania.
 • Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – 8 maja Lipnowscy Bibliotekarze otrzymali piękne kwiaty i życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza od Pana Pawła Banasika, Burmistrza Miasta Lipna

 

 • Tydzień Bibliotek - Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie włączyła się w obchody Tygodnia Bibliotek – akcji promującej książkę i czytelnictwo organizowanej od 2004 roku przez tysiące polskich bibliotek w dniach 8-15 maja, połączonej z Dniem Bibliotekarza. W tym roku ze względu na kwarantannę spowodowaną epidemią we wszystkich bibliotekach działania związane ze świętowaniem Tygodnia Bibliotek przeniesione było do strefy wirtualnej. Z tej okazji wydarzenia przygotowane przez MBP w Lipnie również śledzić było można w Internecie: na profilu facebookowym: https://www.facebook.com/biblioteka.publicznawlipnie.5. Podczas Tygodnia Bibliotek, obchodzonego w 2020 roku pod hasłem: „Zasmakuj w bibliotece”, Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie zaproponowała swoim czytelnikom ciekawe regionalne przepisy kulinarne, które codziennie prezentowane były na profilu facebookowym.
 • Tydzień Czytania Dzieciom - Biblioteka po raz kolejny włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, organizowanego w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, pod hasłem: „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”, po raz pierwszy zorganizowany w przestrzeni wirtualnej.
  Gośćmi tegorocznego Tygodnia byli popularni autorzy i artyści, a także przyrodnicy, miłośnicy zwierząt i weterynarze. Nie zabrakło poczytanek, pogadanek i konkursów! Wszystko było prezentowane na profilu społecznościowym biblioteki.
 • Akcja Uwalniania Książek - . Akcja plenerowa – XVII edycja „Święto wolnych książek”- niestety nie odbyła się z powodu wprowadzenia nowych obostrzeń z powodu panującej epidemii
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie, mimo trwającej pandemii, brała udział w akcji „Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa na wspólne czytanie”. Akcja trwała od 2 listopada 2020r. do 24 stycznia 2021r. i polegała na zbiórce książek dla dzieci w wieku od 2 do 14 lat. Pozyskane książki zostały zapakowane do specjalnie oznakowanych kartonów i przekazane organizatorom. Uczestnicy akcji w zamian otrzymają książki z dedykacjami znanych autorów oraz już otrzymali 2 pufy. Ofiarodawcy zostali obdarowani zakładkami oraz dyplomami. W tych trudnych dniach zachowaliśmy odpowiedzialność przestrzegając reżimu sanitarnego, ale nie zamkneliśmy serc dla innych.
 • Epidemia koronawirusa i związane z tym ograniczenia sprawiły, że spotkania Lipnowskiej Grupy Literackiej zostały zawieszone do odwołania.
  Nie znaczy to, że LGL nie działa, a jej poeci i pisarze nie tworzą nowych dzieł. Życie literackie musieliśmy na razie przenieść do Internetu, przede wszystkim do mediów społecznościowych. To tutaj mogły bezpiecznie odbywać się premiery książek, spotkania autorskie czy rozmowy o poezji i literaturze.
 • Dotacja na zakup nowości wydawniczych - Biblioteka złożyła wniosek o dotację w wysokości 6.800 zł na zakup nowości wydawniczych oraz 1160 zł na zakup kodów dostępu do platformy e-booków Legimi  w 2020 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
 • Po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia o ogłoszeniu stanu epidemii od 12 marca do 5 maja oraz od 7 do 28 listopada 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Filią Biblioteczną z siedzibą w Szpitalu była zamknięta dla użytkowników.   W tym czasie w wypożyczalni dla dorosłych oraz czytelni została przeprowadzona inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych oraz selekcja materiałów zbędnych.
 • Podczas trwającej pandemii koronawirusa i zamknięciu biblioteki dla czytelników pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie przyłączyli się do akcji szycia maseczek – towaru deficytowego dla lipnowskiego Szpitala.

 

Realizowane projekty i programy w 2020 roku

 

 • Program MAK+ elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny, stworzony
  i rozwijany przez Instytut Książki.
 • Program Rozwoju Bibliotek.
 • Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.

 

 

Promocja działalności

W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie promowała swe działania poprzez:

 • stronę internetową biblioteki: www: biblioteka-lipno.pl,
 • profil na Facebooku,
 • portal społecznościowy terazlipno.pl
 • współpracę z Telewizją Kablową,
 • media lokalne: Gazetę Pomorską, Nowości Lipnowskie, CLI - Tygodnik Regionu Lipnowskiego, Echo Lipna - Biuletyn Urzędu Miejskiego w Lipnie,
 • stronę internetową Urzędu Miejskiego w Lipnie; umlipno.pl,
 • stronę Programu Rozwoju Bibliotek; biblioteki.org/pl- zakładka „Pochwal sie”,
 • stronę SBP; www.sbp.pl,
 • kronikę biblioteki.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie
Data utworzenia:2021-05-02
Data publikacji:2021-05-02
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:190