Kącik Małego Czytelnika

W bibliotece z myślą o dzieciach i ich rodzicach funkcjonują już od dawna Kąciki Małego Czytelnika. Wyposażone są w kolorowe mebelki, zabawki, gry edukacyjne oraz książki-zabawki. Pod ręką zawsze do dyspozycji dzieci są przybory do rysowania, gry oraz kosz z zabawkami. W tym miejscy dzieci mogą nie tylko czytać książki, ale także bawić się i rozwijać swoje umiejętności plastyczne.


Lipnowscy bibliotekarze animują rozmaite zajęcia i aktywności. Prowadzą lekcje biblioteczne, na których dzieci nie tylko poznają bibliotekę, ale przede wszystkim uczą się czerpania przyjemności z czytania książek. Organizują głośne czytanie, gry i zabawy edukacyjne. Zapraszamy serdecznie do biblioteki małych czytelników, ich rodziców i opiekunów.
.