Miejskie Centrum Informacji dla Rodzin z Osobami Niepełnosprawnymi

Od 20.03.2017 r. w Lipnie rozpoczyna działalność Miejskie Centrum Informacji dla Rodzin z Osobami Niepełnosprawnymi. Swoim zasięgiem obejmuje również teren powiatu lipnowskiego. Centrum znajduje się w Filii Bibliotecznej Nr 4 – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie, ul. Os. Sikorskiego 15, I piętro. MCI działa w dni powszednie, w godz.; poniedziałek 10.00-12.00, wtorek 15.00-16.00, środa 9.00-10.00, czwartek 10.00-11.00, piątek 9.00-10.00.

Punkt powstał z inicjatywy władz miasta Lipna, organizacji pozarządowych i wielu środowisk działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Istotne jest to, że w jednym miejscu będzie można dowiedzieć się o wsparciu oferowanym nie tylko przez miasto, ale również przez organizacje pozarządowe i inne instytucje. W czasie pełnienia dyżurów będą rejestrowane problemy i kwestie trudne do rozwiązania. Zapraszamy członków rodzin z osobami niepełnosprawnymi do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w zakresie porad prawnych, psychologicznych, psychoterapeutycznych, socjalnych oraz informacyjnych i zawodowych.

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania MCI udzielają:
Terasa Paprota – tel.: 663057063
Denisa Miljković – Lewandowska – tel.: 721145680
Małgorzata Bonowicz -tel.: 696416443