Monografia czasopisma „Życie Włocławka i okolicy”

Monografia czasopisma „Życie Włocławka i okolicy”

1926-1931

Lipnowska Biblioteka serdecznie dziękuje  Pani Janinie  Pierzchałce za przekazanie w darze do zbiorów biblioteki dwóch egzemplarzy Monografii czasopism ” Życie Włocławka i okolic” 1926-1931.

Miesięcznik „Życie Włocławka i okolicy” jest jednym z wielu tytułów prasy lokalnej jakie funkcjonowały we Włocławku.

Miesięcznik stanowił kronikę życia Włocławka i jest bogatym źródłem informacji na jego temat.

Monografia podzielona jest na pięć rozdziałów:

– Zarys stosunków społeczno-politycznych i kulturalnych Włocławka

– Z dziejów włocławskiej prasy (1905-1939)

– Sylwetka wydawnicza „Życia Włocławka i okolicy” w latach 1926-1931

– Analiza zawartości „Życia Włocławka i okolicy” w latach 1926-1931

– Analiza ilościowa

Autorka omówiła genezę powstania miesięcznika, najwybitniejszych twórców i redaktorów pisma, czcionkę, szatę graficzną, warunki prenumeraty i cenę pisma.

Sylwetki redaktorów zostały dokładnie przybliżone w obszernych biografiach (Cyprian Apanowicz, Zdzisław Arentowicz, Antoni Byszewski, Zygmunt Michler, Stefan Narębski, Antoni Olszakowski, Roman Ściślak).

Oddzielny rozdział został poświęcony tematyce artykułów i zawartości kolejnych numerów czasopisma.

Na łamach miesięcznika przeważała tematyka społeczna, ekonomiczna, kulturalna i oświatowa.

Przede wszystkim publikowano aktualne artykuły informacyjne i komentarze, rzadziej zaś artykuły historyczne, utwory literackie i wspomnienia.

Redakcja trzymała się głównie tematyki regionalnej.

Pismo zintegrowało inteligencję włocławską – nauczycieli, lekarzy i ekonomistów.

Janina Pierzchałka

Monografia czasopisma „Życie Włocławka i okolicy”

1926-1931

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza

Włocławek 2018