„Nie wiem, co to poezja, … „

14 stycznia  spotkała się Lipnowska Grupa Literacka.
Z powodu panującej pandemii, w mniejszym gronie, poeci zaprezentowali swoje wiersze. Lipnowska Grupa stanowi rodzinę literacką, gdyż lubią bywać ze sobą .

Na  spotkania przyjeżdżają poeci nie tylko  z powiatu lipnowskiego.

Robotnik z Radomia

Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą.

a potem sami piszą,
mozolnie i nieudolnie,
by od dławiącej ciszy
łkające serce uwolnić.

A kiedy synka stracił
pewien robociarz z Radomia,
o wierszu pomyślał z płaczem
i list napisał do mnie:

„Chłopczyk był śliczny jak róża,
dobre, kochane dziecko…
Wierszyk niech będzie nieduży,
nie religijny-świecki…”

Nie wiem, co to poezja,
jest w niej coś z laski Mojżesza:
strumień dobędzie ze skały,
umie zabijać i wskrzeszać. 

Władysław Broniewski