Orange dla bibliotek

Miło nam poinformować, że po raz kolejny w ramach Programu „Orange dla bibliotek” otrzymaliśmy dotację w wysokości 1200,06 zł. Przyznane środki zgodnie z Umową dotacyjną zostaną przeznaczone na: edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do 31.07.2015 r.