Pieczęć od Prezydenta

Okolicznościową pieczęć z okazji tegorocznej odsłony „Narodowego Czytania” otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie z Kancelarii Prezydenta RP – Biura Kultury i Dziedzictwa. Pieczęć posłuży do składania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez uczestników akcji egzemplarzach „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.

Pomysłodawcą i inicjatorem akcji jest Prezydent RP – Bronisław Komorowski. Przypominamy! 6 września – Plac Dekerta w godz. od 12.00-14.00. Zapraszamy serdecznie. Każdy z mieszkańców naszego miasta będzie mógł wziąć udział w tym wydarzeniu i przeczytać ulubiony fragment sienkiewiczowskiego dzieła.