Autorzy Tytuł Wydano, opis, isbn
b/d Sztuka ludowa Kujaw : Przeszłość i Teraźniejszość Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne , 1997

b/d Powiat Lipnowski Lipno : Starostwo Powiatowe , 1999

b/d Lipno : 1349-1999 Lipno : Urząd Miejski , 1999

b/d Lipno : Informator 1998 Lipno : Urząd Miejski , 1998

b/d Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych , 1989

b/d Lipno : 1349-2009 Lipno : Urząd Miejski , 2009

b/d Bóg Papierz Lipno w malarstwie i grafice Stanisł‚awa Głowackiego Lipno : Stanisław Głowacki , 2005

b/d 650-lecie miasta Lipno w grafice Stanisława Głowackiego Lipno : Urząd Miejski , 1999

b/d Lipno w starej i nowej fotografii Lipno-Toruń : Urząd Miejski w Lipnie, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004

b/d Słowem obecni : Almanach Lipnowskiej Grupy Literackiej na dwudziestolecie Lipno : Lipnowska Grupa Literacka , 2009

b/d Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej : Materiały z sesji popularnonaukowej Radziki Duże 6 listopada Cz. 2 1997r. Dobrzyń nad Wisłą : Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej , 1998

b/d Z dziejów Ziemi Dobrzyń„skiej : Materiały z sesji popularnonaukowej Bobrowniki 20 listopada 1996 r. Dobrzyń nad Wisłą… : Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej , 1997

b/d Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej : Materiały z konferencji w Kijaszkowie Dobrzyń nad Wisłą: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej , 1997

Chojnicki Tadeusz Lipno. Biblioteki Publiczne. Kalendarium Lipno : Miejskie Centrum Kultury, Lipno, 1996

Blachowska Mirosława Kikółi okolice na tle dziejów Ziemi Dobrzyńskiej Rypin - Kikół‚ : Dom Wydawniczy "Verbum" , 1998

Kuczkowski Krzysztof
Celmer Ewa Meandry w bukiecie myÅ›li Włocławek : Nauczycielski Klub Literacki , 2001

Chojnicka Czesława Krystyna Mała i duża historia Lipno : Czesława Chojnicka , 2009

Chojnicka Czesława Krystyna Opowiadania Rypin : Czesława Chojnicka , 2007

Chojnicka Czesł‚awa Krystyna Droga Rypin : Czesława Chojnicka , 2008

Chojnicki Tadeusz Niepospolici ludzie Lipna i okolic Lipno : Miejskie Centrum Kultury , 1995

Chrobak Dariusz Dialog także ze sobą Włocławek : Nauczycielski Klub Literacki , 1991

Chrobak Dariusz Potoki słów Toruń : Lipnowska Grupa Literacka , 2006

Ciesielski Sławomir Spacer po tęczy Lipno : Miejska Biblioteka Publiczna , 1991

Ciesielski Sławomir Rozmawiam ze Światem Włocławek : Nauczycielski Klub Literacki , 1994

Ciesielski Sławomir Bulwar Filadelfijski Włocławek : Nauczycielski Klub Literacki , 1993

Ciesielski Sławomir Perełki Skępe: Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna, 2008

Czarnecki Henryk Powroty Łódź : Wydawnictwo Łódzkie , 1986

Góźdź Zenon Lipno w XX wieku :Część IV Czasy najnowsze , 1998 Lipno : Zenon Góźdź 2003

3
Góźdź Zenon Pomniki : Miejsca zadumy w lipnowskiem Lipno : Zenon Góźdź 2003

Góźdź Zenon Lipno w XX wieku : Część I Drogi do niepodległości Lipno : Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej , 1996

Góźdź Zenon Lipno w XX wieku : Część III Lata wojny i okupacji 1939-1945 , 1997 Lipno : Zenon Góźdź 2003

Góźdź Zenon Lipno w XX wieku : Część II Okres Międzywojenny Lipno : Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej , 1996

Góźdź Zenon Lipno : Zarys dziejów Lipno : Rejonowa Biblioteka Publiczna, 1991

Góźdź Zenon Ziemia lipnowska w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej 1939-1945 Lipno, ;Rejonowa Biblioteka Publiczna , Towarzystwo Miłosników Ziemi Dobrzyńskiej

Jakubowska Janina Nasza Ziemia Dobrzyńska Lipno : Janina Jakubowska, 2005

3
Jakubowska Janina Mała i Duża ojczyzna Lipno : Starostwo Powiatowe , 2001

Jakubowska Janina Wspomnienia Joanny Lipno : Dział Bibliotekarstwa Miejskiego Centrum Kultury , 2001

Jakubowska Janina Pamięć powraca Lipno : Janina Jakubowska , 2008

Jakubowska Janina Mój dom rodzinny Lipno : Janina Jakubowska , 2007

Jałowiec Jadwiga Siąsiad przy lesnej drodze... : Wiersze dla dzieci Włocławek : Nauczycielski Klub Literacki , 1998

Jałowiec Jadwiga Zadudnią kroplą… w srebrnej rynnie Lipno : Rejonowa Biblioteka Publiczna , 1991

Jałowiec Jadwiga Wiersze Włocławek : Nauczycielski Klub Literacki , 1997

Kalinowska Dorota Strój ludowy na Kujawach Włocławek : Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, 2002

Kalinowska Dorota Tradycyjne pożywienie ludowe na Kujawach Włocławek : Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, 2002

Kalinowska Dorota Sztuka ludowa na Kujawach : Rękodzieło ludowe, Cz. 2 Włocławek : Dobrzyńsko Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, 2004

Karasiński Marcin Ziemia Dobrzyńska : Piękna nieznajoma Lipno : Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej , 2009

Kordylasińska Jolanta Wciąż szukamy własnej drogi Lipno : Miejskie Centrum Kultury - DziaÅ‚ Bibliotekarstwa , 1997

Kostecka Dorota Maliszewo dawniej i dziś Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR , 2010

Kowalski Jerzy Wiersze wybrane Lipno : Lipnowska Grupa Literacka , 2003

Krajewski Mirosław Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe , 1996

Kraszewska-Sikorska Elżbieta Tradycyjna wieśna Kujawach , Cz. 2 Włocławek : Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, 2006

Kraszewska-Sikorska Elżbieta Tradycyjna wieę na Kujawach : W domu i w zagrodzie, Cz. 1 Włocławek : Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, 2005

Lipnowska Grupa Literacka Trzydzieści i trzy Lipno : Urząd Miejski, 1999

3
Lipnowska Grupa Literacka Do skutku Lipno : Miejskie Centrum Kultury, 1997

Pawłowska Krystyna Zwyczaje i obrządy doroczne na Kujawach Włocławek: Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, 2003

Pawłowska Krystyna Sztuka ludowa na Kujawach : Rzeźba i zdobnictwo na Kujawach , Cz. 1 Włocławek : Dobrzyńsko Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, 2004

Pietrkiewicz Jerzy Anioł‚ ognisty mój anioł‚ lewy Warszawa : Mart , 1993

Pietrkiewicz Jerzy O sójce która chciała zobaczyć różowe zorze Lipno : Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej , 2003

Pietrkiewicz Jerzy Z Fabianek do Londynu : Poprzez przestrzeń poezji Lipno : Towarzystwo Młośników Ziemi Dobrzyńskiej , 2005

Rudzka Anna Wincenty Rapacki : Z Lipna w drodze do sławy Lipno : Urząd Miejski , 2006

Ryska Grażyna Połyka mnie noc Lipno : Lipnowska Grupa Literacka , 2003

Sadowski Józef Mówi nr 31806 : Wspomnienia więźnia obozu koncentracyjnego w Mathausen i kaźni komunistycznych w PRL , 1999 Warszawa : Józef Sadowski , 1999

Skulski Seweryn Od Cleveland do Lipna Warszawa : Pań„stwowy Instytut Wydawniczy , 1953

Specjalski Ryszard Mazowsze - gmina Lipno - Włocławek : Firma Handlowo-Wydawnicza "Mała Ojczyzna" Halina i Ryszard Specjalscy, 2005

3
Specjalski Ryszard Lipno i okolice : Materiały do monografii Cz. III Włocławek : Agencja Wydawniczo Reklamowa DIX , 2003

3
Specjalski Ryszard Oleszno - gmina Włocławek : Ryszard Specjalski , 2003

Specjalski Ryszard Obrowo - gmina Lipno - Włocławek : Firma Handlowo-Wydawnicza "Mała Ojczyzna", 2006

Specjalski Ryszard Lipno - miasto i powiat Włocławek : Ryszard Specjalski , 2002

Specjalski Ryszard Kąokock - gmina Włocławek : Agencja Wydawniczo - Reklamowa DIX, 2004

Specjalski Ryszard Jastrzębie - gmina Włocławek : Ryszard Specjalski , 2003

Specjalski Ryszard Czarne - gmina Włocławek : Ryszard Specjalski , 2002

Specjalski Ryszard Brudzeń - gmina Włocławek : Agencja Wydawniczo - Reklamowa DIX, 2003

Specjalski Ryszard Bobrowniki - gmina Wlocławek : Ryszard Specjalski , 2003

Specjalski Ryszard Jastrzębie : Wieś - gmina - gromada Lipno: Urząd Gminy , 2002

Specjalski Ryszard Lipno i okolice : Materiały do monografii Cz. IV Lipno-Włocławek : Firma Handlowo-Wydawnicza

Specjalski Ryszard Lipno i okolice : Materiały do monografii Rypin Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego , 1997

Woźniak Bogumiła Rys historyczno-geograficzny Chrostkowa i okolic Rypin : Dom Wydawniczy "Verbum" , 2001

Wróbel Adam Bo óny korzyniamy w zimi sum głymboko... : Gwara kujawska Włocławek : Dobrzyńsko Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, 2004

Wróbel Adam Więzi niebywałe Lipno : Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej , 2006

Zawadzki Miłosz Marcin Tkanie ognia Lipno : Lipnowska Grupa Literacka , 2005