Selekcja materiałów bibliotecznych – trudna sztuka zarządzania zbiorami

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie dokonała selekcji materiałów bibliotecznych z pomieszczeń magazynowych. Specjalnie powołana komisja do przeprowadzenia selekcji wycofała ze zbiorów książki zdezaktualizowane, o przestarzałej treści i niskiej wartości dydaktycznej, książki w bardzo złym stanie technicznym, których koszt oprawy introligatorskiej znacznie przewyższa wartość zakupu nowego egzemplarza. Wycofano również książki, które utraciły wartość informacyjną, druki dotyczące nieaktualnych problemów polityczno-ekonomicznych.


Selekcja książek doprowadziła do zwiększenia estetyki i pozytywnych zmian w strukturze księgozbioru, ponieważ wycofane zostały książki bardzo zniszczone, zaczytane i uszkodzone. Wydawnictwa fizycznie uszkodzone, niekompletne, zagrzybione trafiły na makulaturę. Pozostałe zbiory ubytkowane dostępne są dla czytelników w magazynie biblioteki. Osoby zainteresowane nieodpłatnym pozyskaniem takich książek zapraszamy do biblioteki.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych ( Dz. U. Nr 205, poz. 1283).